Psikiyatri ve Psikoterapide Epigenetik Regülasyon

Araştırmalar, kalıtımın psikiyatrik bozuklukların gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Bu katkı kimi hastalıklarda %40 ila %80’e kadar ulaşabilmektedir.

Ancak yine de kalıtsal geçiş tek başına herhangi bir psikiyatrik bozukluğun ortaya çıkmasını açıklamak için yeterli gibi görünmemektedir. 

Bu konudaki çalışmalar, … Read More

Bilişsel Davranışçı Terapide Ara İnançlar Nedir ve Nasıl Bulunur

Bilişsel Davranışçı Terapide Ara İnançlar

Bilişsel Davranışçı Terapide ara inançlar, otomatik düşüncelerimizin arkasındaki varsayım ve kurallardır.

Bu nedenle ara inançlar aynı zamanda varsayımlar/sayıltılar ya da kurallar olarak da adlandırılır.

Hatırlayacağınız gibi, BDT üç düzeyde bilişsel çarpıtmadan bahseder. Otomatik düşünceler, … Read More

Düşüncelerimizi Seçebilir Miyiz?

Gün boyunca zihnimizden binlerce düşünce geçer. Bu düşüncelerden büyük çoğunluğu unutulup giderken yalnızca küçük bir kısmı farkındalığımıza ulaşır. Ayrıca, bazı düşünceler üzerinde daha uzun süre kafa yorarız.

Peki binlerce düşünceden yalnızca birkaçına takılıp kalmamız bir tesadüf mü yoksa bunun arkasında Read More