Bilişsel Davranışçı Terapide Ara İnançlarla Başa Çıkma

assumptions

BDT’de Ara İnançlar

Önceki yazımızda, bilişsel davranışçı terapide ara inançları ve ara inançlara ulaşma yöntemlerini incelemiştik. Bu yazımızda ise bilişsel davranışçı terapi tekniklerini kullanarak ara inançlarla başa çıkma yöntemlerini inceleyeceğiz.

Hatırlayacağınız gibi bilişsel davranışçı terapide herhangi bir ara inanca meydan Read More

Bilişsel Davranışçı Terapide Ara İnançlar Nedir ve Nasıl Bulunur

Bilişsel Davranışçı Terapide Ara İnançlar

Bilişsel Davranışçı Terapide ara inançlar, otomatik düşüncelerimizin arkasındaki varsayım ve kurallardır.

Bu nedenle ara inançlar aynı zamanda varsayımlar/sayıltılar ya da kurallar olarak da adlandırılır.

Hatırlayacağınız gibi, BDT üç düzeyde bilişsel çarpıtmadan bahseder. Otomatik düşünceler, … Read More